- VIP 0

Lưu ý! THAM GIA NHÓM ZALO ĐỂ NHẬN CODE HÀNG NGÀY,CODE VINH DANH VÀ SỰ KIỆN MỚI NHẤT - CLICK ĐỂ THAM GIA NGAY

THAM GIA SỰ KIỆN LOAN TIN MÁY CHỦ NHẬN NGAY 20 TRIỆU KNB - CLICK ĐỂ THAM GIA NGAY

ID Gift Code Trạng Thái
1 Tham gia nhóm ZALO để nhận code hàng ngày Có thể sử dụng
2 TKKHVIP999 Có thể sử dụng
3 TKKHVIP9999 Có thể sử dụng
4 TKKHVIP888 Có thể sử dụng
5 TKKHVIP8888 Có thể sử dụng
6 CODEGROUPMNH Có thể sử dụng
7 CODEGROUPMGZ Có thể sử dụng
8 ZALO500MEM Có thể sử dụng
9 ZALO550PRO Có thể sử dụng
10 ZALO600PRO Có thể sử dụng
11 ZALO650ACE Có thể sử dụng
12 ZALO700PRO Có thể sử dụng
13 ZALO750AE Có thể sử dụng
14 ZALO800TV Có thể sử dụng
15 ZALO850MEMBER Có thể sử dụng
16 ZALO900PRO Có thể sử dụng
17 ZALO950PRO Có thể sử dụng
18 ZALO1000TV Có thể sử dụng
19 CODEUPDATE1612 Có thể sử dụng
20 CODEUPDATE3101 Có thể sử dụng
  • Nếu chưa thanh toán hoặc muốn thanh toán lại vui lòng:
  • 1. Thực hiện chuyển tiền bằng hình thức chọn từ trước (VD Momo, Bank,...)
  • 2. Chuyển tiền với Số tiền và Nội dung trong phần lịch sử giao dịch
  • 3. Chờ 2-3 phút để hệ thống kiểm tra và chuyển xu
  • Chú thích các trạng thái:
  • Chờ thanh toán: hệ thống đang kiểm tra các bạn đã thanh toán chưa
  • Đã thanh toán: thanh toán thành công chờ hệ thống thêm xu
  • Hoàn thành: giao dịch thành công kiểm tra xu trong tài khoản
  • Bị hủy: giao dịch thất bại